Projekt bemutató

A projekt keretében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 3 feladatellátási hely esetében bölcsődei férőhelyek felújítása, projektarányos akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése valósul meg. A felújításra kerülő épületek esetében azok rossz műszaki állapota és magas üzemeltetési költségei indokolják a fejlesztéseket.

A tervezett beruházások hozzájárulnak a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A munkába visszatérő nők többsége a 3 év alatti gyermeke számára a bölcsődei környezetet találja megfelelő nevelési környezetnek.

A kisgyermekek számára a megfelelően modern, egészséges környezet elengedhetetlen mind az egészséges testi, mind a mentális fejlődésükhöz. A felújításra érett intézmények csekély mértékben vonzóak, és ez a tény gyakran visszatartó erőként hat a munkába visszatérni szándékozó nők számára.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra visszatérő nők gyermeküket teljes biztonságban és színvonalas, jó környezetben tudhassák az idő alatt, amíg ők a munkaerőpiac aktív résztvevőjeként tevékenykednek.

A tervezett beruházások hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez segítik a gyermekek napközbeni, színvonalas ellátása és foglalkoztatása útján.

Az Önkormányzat részéről a megvalósítandó tevékenységek hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása biztosított.

A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül.

Sopron esetében a lakosságszám az elmúlt években dinamikusan növekedett az ausztriai munkavállalások okán, valamint a Kormány hosszú távú családpolitikája, a CSOK bevezetése, a kötelező óvoda 3, illetve 5 éves kortól, GYED-extra mind-mind olyan tényezők, melyek hosszútávon prognosztizálják az emelkedő gyermeklétszámot.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.8.2-15 kódszámú felhívásra, célként jelölve meg a város és térsége foglalkoztatási fejlesztését, a jelen projekt így az ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódik.

A Százszorszép Bölcsőde energetikai fejlesztésének eredményeként az épület a felújításokat követően a “DD” energetikai kategóriának feleltethető meg, így jelentősen csökkennek majd az üzemeltetési költségek és csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátott mennyisége is.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek a területi különbségek.

A fejlesztéssel a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítása megerősíti a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, illetve a HH/HHH gyermekek integrációját.

Projekt azonosító: TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001

Megítélt támogatás összege: 151.925.000,- HUF

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

Fejlesztések

Százszorszép Bölcsőde

Kuckó Bölcsőde

Zöld Ág Bölcsőde

2020 ovoda