Projekt bemutató

A projekt keretében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 3 feladatellátási hely esetében bölcsődei férőhelyek felújítása, projektarányos akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújított épületek esetében azok rossz műszaki állapota és magas üzemeltetési költségei indokolták a fejlesztéseket.

A megvalósított beruházások hozzájárulnak a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A munkába visszatérő nők többsége a 3 év alatti gyermeke számára a bölcsődei környezetet találja megfelelő nevelési környezetnek.

A kisgyermekek számára a megfelelően modern, egészséges környezet elengedhetetlen mind az egészséges testi, mind a mentális fejlődésükhöz. A felújított intézmények korábban csekély mértékben voltak vonzóak, és ez a tény gyakran visszatartó erőként hatott a munkába visszatérni szándékozó nők számára.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra visszatérő nők gyermeküket teljes biztonságban és színvonalas, jó környezetben tudhassák az idő alatt, amíg ők a munkaerőpiac aktív résztvevőjeként tevékenykednek.

A megvalósított beruházások hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez segítik a gyermekek napközbeni, színvonalas ellátása és foglalkoztatása útján.

Az Önkormányzat részéről a megvalósított tevékenységek hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása biztosított.

A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember került bevonásra.

Sopron esetében a lakosságszám az elmúlt években dinamikusan növekedett az ausztriai munkavállalások okán, valamint a Kormány hosszú távú családpolitikája, a CSOK bevezetése, a kötelező óvoda 3, illetve 5 éves kortól, GYED-extra mind-mind olyan tényezők, melyek hosszútávon prognosztizálják az emelkedő gyermeklétszámot.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.8.2-15 kódszámú felhívásra, célként jelölve meg a város és térsége foglalkoztatási fejlesztését, a jelen projekt így az ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódik.

Százszorszép Bölcsőde energetikai fejlesztésének eredményeként az épület a felújításokat követően a “DD” energetikai kategóriának feleltethető meg, így jelentősen csökkennek az üzemeltetési költségek és csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátott mennyisége is.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek a területi különbségek.

A fejlesztéssel a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítása megerősíti a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, illetve a HH/HHH gyermekek integrációját.

Kedvezményezett neve: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt azonosító: TOP-6.2.1-15-SP1-2016-00001
Projekt címe: Bölcsődei férőhelyek felújítása Sopronban

Megítélt támogatás összege: 151.925.000,- HUF
A projekt összköltsége: 162 544 194,- HUF

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.09.30.

Fejlesztések

Százszorszép Bölcsőde

Kuckó Bölcsőde

Zöld Ág Bölcsőde

2020 ovoda